Identyfikacja zwierząt

kot w torbie

 

 

 

Identyfikacja zwierząt polega na wszczepieniu w ich ciało mikroprocesora o wielkości porównywalnej do ziarna ryżu, z kodem w postaci unikalnego numeru identyfikacyjnego składającego się z piętnastu cyfr. Zabieg ten ma na celu zmniejszenie liczby bezdomnych osobników. Jego wykonanie jest też konieczne przed podróżą z czworonogiem za granicę, ponieważ tylko na tej podstawie możliwe jest wydanie stosownego paszportu. Wszczepiany element cechuje się biokompatybilnością oraz wykonany jest z bezpiecznych dla zdrowia materiałów. Obecność mikroprocesora sprawdzana jest za pomocą specjalnych czytników, którymi dysponują kliniki weterynaryjne oraz służby mundurowe.

Paszporty dla zwierząt

Paszporty dla zwierząt są dokumentami identyfikacyjnymi wystawianymi przez upoważnionych lekarzy weterynarii, na potrzeby przemieszczania się zwierząt domowych, takich jak psy i koty oraz fretki, pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Znajdują się w nich następujące dane:

  • umiejscowienie transpondera lub tatuażu i data jego wszczepienia oraz kod alfanumeryczny wskazywany przez transponder bądź widniejący na tatuażu;
  • imię, gatunek, rasa, płeć, umaszczenie, data urodzenia podana przez właściciela i wszelkie cechy charakterystyczne danego zwierzęcia;
  • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe właściciela;
  • imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz podpis upoważnionego lekarza weterynarii, wystawiającego dokument;
  • podpis właściciela;
  • informacje dotyczące szczepienia przeciwko wściekliźnie;
  • inne dane dotyczące stanu zdrowia zwierzęcia domowego.